ANALIZUJEMY istniejące możliwości uzyskania dotacji i doradzamy w wyborze najbardziej korzystnego, dopasowanego do potrzeb naszych Klientów źródła dofinansowania projektów.

PROFESJONALNIE przygotujemy dla Państwa wnioski o dotacje – kompletną dokumentację aplikacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, analizy finansowe, studium wykonalności)

GWARANTUJEMY rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Doradzamy i pomagamy wnioskodawcom i przyszłym beneficjentom zaplanować, wdrożyć i rozliczyć projekt.

WSPIERAMY naszych Klientów podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.

 

WYKONUJEMY profesjonalne biznes plany, studia wykonalności, analizy finansowe dostosowane do potrzeb klientów niezbędne do uzyskania kredytu bankowego czy dotacji.

OPRACOWANIE przez nas dokumenty zawierają analizę rynku, a także wszechstronną ocenę ryzyka biznesowego, rynkowego, finansowego oraz operacyjnego.

ZAPEWNIAMY wysoki poziom merytoryczny sporządzanych analiz i prognoz, czego dowodem jest 100% akceptacja tych opracowań przez banki i inne instytucje finansowe.

POSIADAMY również doświadczenie w tworzeniu dokumentów strategicznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego takich jak plany rewitalizacji, plany rozwoju, plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

NASZE wieloletnie doświadczenie w bankowości i współpraca z wieloma instytucjami finansowymi zarówno kredytowymi jak i leasingowymi, daje nam możliwość dopasowania najkorzystniejszej dla przedsiębiorcy formy finansowania prowadzonej działalności.

POMAGAMY w znalezieniu i wyborze optymalnej formy finansowania;

POMAGAMY przejść kolejne etapy uzyskania kredytu;

PRZYGOTOWUJEMY niezbędne dokumenty wymagane przez instytucja finansową;

Ewa Kierska
tel 510 482 072
ekierska@mkdoradcy.pl

Joanna Mazurowska
tel 513 390 117
jmazurowska@mkdoradcy.pl

Małgorzata Mytych
tel 603 606 218
mmytych@mkdoradcy.pl

MK Doradcy Sp.z o.o.
Biuro

Ul. Płk. Dąbka 138/6 w Elblągu
Tel stacjonarny, 55 230 45 45
www.mkdoradcy.pl
email: biuro@mkdoradcy.pl
NIP 578 311 59 56, REGON 360053368