hamburger icon
close menu icon

RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 13.2 Ochrona zdrowia

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
Wsparcie: Maksymalny poziom dofinansowania 85%
Data składania wniosków: 2022-10-01 -

Poziom dofinansowania - Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania 85%
Schemat A
Min. 50 000 PLN
Max. 300 000 PLN
Schemat B
Min. 200 000 PLN
Max. 2 000 000 PLN
Schemat C
Min. 300 000 PLN
Max. 3 000 000 PLN

Kto może otrzymać dofinansowanie?

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie ukierunkowane będzie na:

• profilaktykę zdrowotną ,zwłaszcza w grupie osób najbardziej zagrożonych,
• rehabilitację leczniczą, po przebyciu COVID-19,
• zapewnienie mieszkańcom regionu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej (AOS), rehabilitacji leczniczej. Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i/lub rehabilitacji leczniczej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
• Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
Schemat B przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych).
• Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe.
• Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda